Zambrów ul. Białostocka

• Lokalizacja:
Park handlowy zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta, z dogodnym dojazdem do drogi ekspresowej S8.

• W sąsiedztwie:
Duże osiedle zabudowy wielorodzinnej, kościół, szpital powiatowy, stadion miejski, targowisko oraz liceum.

• Odległości od instytucji publicznych:
– Urząd Miasta – 850 m
– Starostwo powiatowe – 850 m
– poczta – 650 m
– szkoła podstawowa – 450 m
– szpital miejski – 800 m
– liceum – 850 m

• Liczba mieszkańców:
Zambrów zamieszkuje ok. 22 tys. osób.